Lao News

ບໍ່ນ້ຳໜ້າອັດສະຈັນ ເປັນນ້ຳອອກບໍ່ ບ້ານນາກະຕຶບ ເມືອງຄູນຄຳ ແຂວງຄຳມ່ວນ

ບໍ່ນ້ຳໜ້າອັດສະຈັນແຫ່ງນີ້ເປັນນ້ຳອອກບໍ່ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານກາງພູເຂົາທີ່ຊື່ວ່າ ອາລັນຣົດຈະນາ ຫຼືຊື່ທາງການແມ່ນ ບ້ານນາກະຕຶບ ເມືອງຄູນຄຳ ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ໝູ່ບ້ານແຫ່ງນີ້ໄດ້ຮັບສາຍາວ່າ ເປັນໝູ່ບ້ານລັບແລ ເພາະເປັນໝູ່ບ້ານທີ່ຕັດຂາດຈາກໂລກພາຍນອກ ຕັ້ງຢູ່ໃນປ່າກາງພູເຂົາ ແລະມີທາງເຂົ້າທາງດຽວຄືຕ້ອງເຂົ້າທາງປາກຖ້ຳກາງປ່າເທົ່ານັ້ນ.

ໝູ່ບ້ານແຫ່ງນີ້ມີບັນຍາກາດທີ່ງຽບສະຫງົບ ບໍ່ມີສັນຍານໂທລະສັບ,ບໍ່ມີໄຟຟ້າ ແລະນ້ຳປະປາ ມີພຽງນ້ຳລອດຖ້ຳທີ່ໃຊ້ສຳລັບກິນແລະດື່ມ.

Cr. Pai wa

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button