ຕາມຫາລົດໃນພາບຕໍາແລ້ວໜີ

ຕາມຫາລົດຄັນທີເກາະພໍ່ຂ້ອຍລົ້ມ ແຂນຫັກ.

ເຈົ້າຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊ້ອບບໍ່ ກັບມາເບີ່ງພໍ່ຂ້ອຍດຽວນິ ຕາມຫາລົດໃນພາບຕໍາແລ້ວໜີ.

ຊ່ວຍກັນແຊໄຫ້ແນ່ລາວບໍ່ຍອມຈອດ ເລກລະບຽນນີ້ ລາວຕໍາແລ້ວໜີ😞

ຊົມຄລິບ.ຖືກລົບ

ທີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *