Lao News

03/12/2022 | ຂະບວນລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງ ໄທ-ມາເລເຊຍ 🇹🇭🇲🇾

03/12/2022 | ຂະບວນລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງ ໄທ-ມາເລເຊຍ 🇹🇭🇲🇾.

ຖືກລະເບີດ ເສັ້ນທາງ (ຫາດໃຫຍ່-ປາແດກເບຊາ) ຈົນຕົກລາງແລະ ເປ່ເພເສຍຫາຍທັງໝົດ.
‼️

ອ້າງອີງ:.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button