ບອກຕໍ່ເອົາບຸນ ສາທຸໆ…!! ເຄືອເຂົ້າແກບ ຮັກສາພະຍາດປອດເຊັ່ນ ປອດອັກເສບ, ມະເຮັງປອດ, ໄອ້ອອກເລືອດ…

ບອກຕໍ່ເອົາບຸນ ສາທຸໆ…!! ເຄືອເຂົ້າແກບ ຮັກສາພະຍາດປອດເຊັ່ນ ປອດອັກເສບ, ມະເຮັງປອດ, ໄອ້ອອກເລືອດ…

ເຄືອເຂົ້າແກບ
ຮັກສາພະຍາດປອດເຊັ່ນ: ປອດອັກເສບ, ມະເຮັງປອດ, ໄອ້ອອກເລືອດ…

ກະແຕໄຕ່ໄມ້ແມ່ນພືດຊະນິດຫນື່ງທີ່ເຮົາມັກຈະພົບເຫັນໂດຍທົ່ວໄປຕາມບໍລິເວນຜ່າຫີນຫລືຕາມຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່, ເຊິ່ງມັນມີສັບພະຄຸນທາງຢາດີຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ:
ແກ້ຫອບຫືດ
ປົວມະເຮັງປອດ.

ເປັນຢາບໍາລຸງເລືອດ, ຊ່ວຍການຫມູນວຽນຂອງເລືອດ, ຂະຫຍ້າຍຫລອດເລືອດ
ປົວພະຍາດເບົາຫວານ
ຊ່ວຍຟືນຟູຫມາກໄຂ່ຫລັງ
ອີກຍັງມີຄວາມເຊື່ອວ່າຖ້າຫາກນໍາກະແຕໄຕ່ໄມ້ມາປູກບໍລິເວນບ້ານເຮືອນມັນຈະຊ່ວຍເປັນສິ່ງນໍາໂຊກນໍາຫລາບມາສູ່ຄົນໃນຄອບຄົວ, ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີແຕ່ຄວາມສຸກແລະຈະເລີ້ນຮຸ່ງເຮືອງນໍາອີກ

ຮີບຊອກມາປູກໄວ້ຕາມບ້ານເດີ
ຖ້າທ່ານໃດບໍ່ຢາກພາດສາລະຄວາມຮູ້ດີໆແບບນີ້ກົດຕິດຕາມເຟດໄວ້,ຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບຢາປະເພດໃດຄັອມເມັນມາຖາມໄດ້

#ຫມໍຢາພື້ນເມືອງ

ແຫລ່ງທີ່ມາ: Sion Inthongyavong

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *