🔥 ສະຖານະການ ໂລກເອດ ຍັງຢູ່ນຳພວກເຮົາ !!!

ສປປ.ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີທຳອິດໃນປີ

ຕາມການລາຍງານຂອງຫົວຫນ້າສູນຕ້ານເອດ ສະເພາະຢູ່ໃນ ສປປ.ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີທຳອິດໃນປີ 1990 ແລະ ພົບຜູ້ທີເປັນພະຍາດເອດ.

ໃນປີ 1992 ປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ17,730 ຄົນ ເປັນພະຍາດເອດທັງໝົດ 6,357 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 5,156 ຄົນ.

ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົົດ ກວມເອົາເພດຊາຍ 66 %.

ຂໍ້ມູນ: APLPlusLaos

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *