ຕ້ອງການໂຊເຟີລົດດ່ວນ

ຕ້ອງການໂຊເຟີລົດຈົກ3ຕໍາແຫນ່ງ.

ເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງຊະນະຄາມແຂວງວຽງຈັນ(ຫ່າງຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ130km),

ເງີນເດືອນ4,500,000-6,000,000 kip.

ກີນຢູ່ນໍາບໍລິສັດ.ພັກ3ມື້/ເດືອນ(ຫລືເງີນເດືອນ+ເພີ້ມ3ມື້ພັກຖ້າບໍ່ໄດ້ພັກ)

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ຫາ:ໂທແລະວັອດແອັບ 99677848//56691000

ທີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *