ມາດ້ວຍໃຈຈະໜາວພຽງໃດອ້າຍບໍ່ຫວັ່ນຂ້າງກາຍມີຜ້າຫົ່ມໂຕໂຕຄືສຸດຍອດ

ມາດ້ວຍໃຈຈະໜາວພຽງໃດອ້າຍບໍ່ຫວັ່ນຂ້າງກາຍມີຜ້າຫົ່ມໂຕໂຕຄືສຸດຍອດ

ຊຽງຂວາງເກມສູ້ໆແດນໜາວສາວງາມແກ້ມແດງອ່ອງຕ່ອງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *