ສຳລັບໃຜທີ່ວ່າງວຽກ …!! ບໍລິສັດຫອມມາລາ HCD ປະກາດຮັບພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍ ຟຣີຫໍພັກ – ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ ມີວັນພັກປະຈຳປີໃຫ້

ສະບາຍດີ
ສຳລັບໃຜທີ່ວ່າງວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານຂອງບໍລິສັດ ທາງເຮົາຍັງເປີດຮັບສະໝັກຫຼາຍຕຳແໜ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ໂຊເຟີລົດຈົກ
2. ໂຊເຟີລົດດ້າມ
3. ໂຊເຟີລົດ JCB.

# ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ພົວພັນມີ 3 ຊ່ອງທາງ
1. ເຂົ້າມາພົວພັນຫ້ອງການຂອງ ບໍລິສັດຫອມມາ
2. ຕິດຕໍ່ສອບຖາມທາງອີເມວ ( hs.planner16@hotmail.com )
3. ເບີໂທຕິດຕໍ່ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ 020 94 149 280

#ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກມີດັ່ງລຸ່ມນີ້
1.ເປັນຄົນພື້ນທີ່ ເຂດເມືອງວິລະບູລີ ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
2.ມີປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
3.ຮູູ້ລະບົບການນຳໃຊ້ກົນຈັກເປັນຢ່າງດີ
4.ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກ

5.ຕ້ອງຮູ້ວິທີແກ້ໄຂເຫດການສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ
6.ສຸຂະພາບ ແຂງແຮງ ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ
7.ຕ້ອງສັກວັກຊີນ ໃຫ້ຄົບ 3 ຫຼື 2 ເປັນເຂັມເພີ່ມ ( Booster )
#ສະວັດດີການຈາກບໍລິສັດ
+ ມີອາຫານ 3 ຄາບ
+ ມີສະຖານທີ່ພັກເຊົາໃຫ້.

+ ມີວັນພັກໃຫ້ ເຮັດວຽກ 14 ວັນ ພັກ 7 ວັນ
+ ມີວັນພັກປະຈຳປີໃຫ້

#ເອກະສານຕິດຂັດມີ
1 ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ
2 ສຳມະໂນຄົວ ຫລື ບັດປະຈຳຕົວ
3 ໃບຂັບຂີ່ ( ສຳລັບລົດຕີນຢາງ )

4 ໃບຜ່ານງານ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ ( ຖ້າມີ )

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *