Lao News

ທ່ານ ກົງແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ທ່ານ ກົງແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ປະກອບຄຳເຫັນ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX.

+ໃນຕໍ່ໜ້າອາດຂາດແຄນຄູສອນ ແລ້ວອະນາຄົດຂອງເດັກຈະເປັນແນວ ໃດ?

+ການເກັບລາຍຮັບຈາກການຂຸດຄົ້ນໄມ້ຕິດພັນກັບການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ຊົມຄລິບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button