ສະໃຈ!.. 6 ເດືອນແລ້ວບໍ່ໄດ້ເງິນເດືອນ ຈັດໄປເລີຍ

6ເດືອນແລ້ວບໍ່ໄດ້ເງິນຈັດໄປເລີຍ….!

ບໍລິສັດຈີນກັບໂຊເຟີຄົນລາວເດີ….!

ຫັ່ນລະບໍ່ໄປເຮັດວຽກນຳຈີນໄດ້ເງີນຫຼາຍເດືອນ5ລ້ານ6ລ້ານເປັນແນວໄດ່ລະບາດນີ້ຄັກບໍເຮັດວຽກນຳຈີນ

ເຮັດວຽກງານແລ້ວ, ເຂົາບໍ່ຈ່າຍເງິນ, ຕ້ອງໃຈເຖິງແບບນີ້.

ໃຜເປັນນາຍຈ້າງຄິດເອົາເອງເດີດີແລ້ວລາວບໍ່ຂ້າຄົນ.

ຄລິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *