ບໍລິສັດອໍເຈແບນບູໂດງຸ ລາວ ຈຳກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເງິນເດືອນ 1000$(18,000,000)ຂຶ້ນໄປຕາມຄວາມສາມາດ

ສະບາຍດີ ບໍລິສັດອໍເຈແບນບູໂດງຸ ລາວ ຈຳກັດ.

ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດແລະພາສາຢີ່ປຸ່ນໄດ້ຄວາມສາມາດລະດັບທຸລະກິດລະດັບຈົບການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ

ເພື່ອທີ່ຈະໄປປະຈຳບອ່ນເຮັດວຽກໃນປະເທດຢີ່ປຸ່ນເງິນເດືອນເລີ້ມຕົ້ນ1000$(18,000,000)ຂຶ້ນໄປຕາມຄວາມສາມາດ.

ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດມາຢື່ນໃບສະໝັກທີ່ບໍລິສັດດວ້ຍຕົນເອງເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຫລື ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີ.

020 97399978ນັດສຳພາດຕັ້ງແຕ່ທີ17-22/12ຂອບໃຈ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *