ເຂ້າມາກີນເບຍໃນຮ້ານລະບໍ່ຢາກຈ່າຍເງີນກະແທນລັກໄກ່ຂ້ອຍອີກ

ບັກມັນຊື້ໄກ່ເຄີຍເປັນທະຫານຢູ່ອັດຕະປືພຸ້ນລະ

ເຂ້າມາກີນເບຍໃນຮ້ານລະບໍ່ຢາກຈ່າຍເງີນກະແທນລັກໄກ່ຂ້ອຍອີກລະມາອັກຕົກໄມ້ຂ້ອຍອີກລະຊີມາຕີເຈ້າຂອງຮ້ານທຳຮ້າຍເຄືອງຂອງເຮ້າ

ຢາກຈ໋ອກລົດໄວຝາພື້ນເບີງໄວເດີສີແຂວງຟາກໃຕ້ຈືໄວຄົນຫມ້າແບບນີ້ແຕ່ລະຮ້ານຝາກໄວເດີ.

ຄົນແບບນີ້ລະມັນເຂ້າມາກີນຕອນ1:00ຕອນເມືອ5:00ລະເບີງຕາມຄີບນີ້ລະລູກຫລານຜູ້ໄດ້ເບີງເອ້າໂລດ

ຖ້າຮາກວ່າສົນໃຈມາເຖີງຮ້ານກະໄດ້ຄອບຄົວຜູ້ໄດ້ແບບນີ້ໂຫດຮ້າຍທີສຸດ.

ຊົມຄລິບ.

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *