ເດັກນ້ອຍຫລົງທາງມາແຕ່ວັນທີ່10.12.2022ແມ່ນລູກໃຜຫລານໃຜມາຮັບເອົາເດີ

ເດັກນ້ອຍຫລົງທາງມາແຕ່ວັນທີ່10.12.2022

ແມ່ນລູກໃຜຫລານໃຜມາຮັບເອົາເດີ.

ຕອນນີ້ຢູ່ບ້ານນ້ຳເກາະເມືອງແປກຂວາງຊຽງຂວາງ.

ຝາກແຊສໄຫ້ຮອດພໍ່ແມ່ຂອງລາວແດ່.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *