ຮີບສະໝັກດ່ວນ…!! ບໍລິສັດ ເອັມຊີເອສ ມາຍນິ້ງ ອິນດັສທຣີ ລາວຈຳກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2.500.000- 5.500.000 ກີບ ລ້ຽງເຂົ້າ

ເປີດຮັບສະໜັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ມາໄດ້ທີ່ເບີໂທ 02091925433,02056934959,02092556149

ບໍລິສັດ ເອັມຊີເອັສ ມາຍນິ້ງອິນດັສທຣີ ລາວ ຈໍາກັດ w c was ສໍານັກງານ ຕັ້ງ ບ້ານ ໃນ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປີດຮັບ ສະຫມັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແຫນ່ງຕໍາແຫນ່ງທີ່ເປີດຮັບເພດ ຊາຍ ອາຍຸ 20-25 ປີວຸດທິການສຶກສາຈົບ ມໍ7 – ຊິ້ນສູງ ຂື້ນໄປ.

ສາມາດເຮັດວຽກໂມງນອກເວລາໄຕ້(ໂອທີ), ມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ ພາວະກົດດັນ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫນ້າທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ word, excel ເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສາມາດປະຕິບັດງານໃນສະພາບທີ່ຮ້ອນແລະມີຝຸ່ນໄດ້ມີທັດສະນະທີ່ດີໃນການປະສານງານເອກະສານປະກອບຮູບ 3×4 ຈໍານວນ 2 ໃບ.

ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ.ໃບແຈ້ງໂທດໃບກວດສຸຂະພາບບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ພັດສະປອດ(ສາເນົາ) ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ສະຫວັດດີການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ

ປະກັນອຸປະຕິເຫດ.

ອາຫານ 01 ຄາບມື້ເພດຊາຍ ອາຍຸ 22-35 ປີຈົບສາຂາໄຟຟ້າ ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປນັກສຶກສາຈົບໃຫມ່ ຫຼື ບໍ່ມີປະສົບການກໍ່ສາມາດສະຫມັກໄດ້ ຖ້າມີປະສົບການມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດpedir mido By Eh 01620th ເພດ ຊາຍ ອາຍຸ 25-45 ປີບໍ່ຈໍາກັດວຸດທິການສຶກສາ.

ໂບນັດປະຈໍາປີ (ອີງຕາມຜົນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດ)ປັບຖານເງິນເດືອນປະຈໍາປີຜ່ານທົດລອງງານມີຄ່າຄອງຊີບ 500,000ກີບເພດຊາຍ ອາຍຸ 20 ປີຂື້ນໄປບໍ່ຈໍາກັດວຸດການສຶກສາ ມີປະສົບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ມີຄວາມຮູ້ແລະທັກສະໃນການເຊື່ອມໂລຫະ ແລະ ການໃຊ້ອຸປະກອນສາມາດອ່ານ,ຂຽນພາສາລາວໄດ້ມີປະສົບການໃນການຂັບລົດຈົກ 1-2 ປີ ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ສາມາດເຮັດວຽກໂມງນອກເວລາໄດ້(ໂອທິ), ມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ ພາວະກົດດັນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫນ້າທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍສົນໃຈສາມາດເຂົ້າມາຍື່ນ ເອກະສານ ໄດ້ທີ່ເປີດ້ານລຸ່ມນີ້020 91925433, 020 56934959, 020 92556149www.mcsminingindustry.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *