ທ່ານຂໍພອນໄດ້ 1 ຂໍ້ທ່ານຢາກຂໍຫຍັງ?14/12/2022 ຄືນນີ້ຫ້າມພາດ ກັບ ປາກົດການ ຝົນດາວຕົກ.

ທ່ານຂໍພອນໄດ້ 1 ຂໍ້ທ່ານຢາກຂໍຫຍັງ?14/12/2022 ຄືນນີ້ຫ້າມພາດ ກັບ ປາກົດການ ຝົນດາວຕົກ.

Geminids ເຊິ່ງສາມາດ ເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ແລະ ສາມາດ ເບິ່ງໄດ້ ແຕ່ເວລາ 20:00 ຈົນເຖິງ 23:00 ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້.

ທົ່ວປະເທດ ກໍລະນີ ບໍ່ມີເມກໝອກ ມາບົດບັງ !!

ຝົນດາວຕົກ Geminids ເປັນປະກົດການ ທີ່ເກີດຂຶ້ນທຸກໆປີ ໃນຊ່ວງ ວັນທີ 4-20 ທັນວາ ເຊິ່ງປີນີ້ ນັກດາຣາສາດ ຄາດ ວ່າ ຈະມີປາກົດການ ຝົນດາວຕົກ Geminids ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມເບິ່ງເຫັນ ປະມານ 20:00 ຈົນເຖິງ 23:00 ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີ ຝົນດາວຕົກປະມານ 150 ດວງ/ຊົ່ວໂມງ!

ຈຸດເດັ່ນຂອງຝົນດາວຕົກ Geminids ຄືມີອັດຕາຄວາມໄວບໍ່ຫລາຍ ແລະ ຕົກພ້ອມກັນ ເປັນຈຳນວນຫລາຍ ສະນັ້ນຈຶ່ງ ສັງເກດເຫັນໄດ້ງ່າຍ

ຂໍ້ມູນ-ຮູບຈາກ : Sky Telescope, ejan

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *