Lao News

ປະກາດແຈ້ງການປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

📣📣📣 ປະກາດແຈ້ງການປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ສະບັບເລກທີ 1848/ອຄ, ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2022.

ເລີ່ມປະຕິບັດເວລາ 06 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 15 ທັນວາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ !!!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button