ສາວຄູອາສາ!…ສອນມາ 8 ປີແຖມຊື່ໄປເສັງກາບໍ່ມີ, ອາຍຸກະຮອດ 32 ແລ້ວ

ອາຍຸກະຮອດ32ແລ້ວເລີຍມາຫາບກ້ວຍຂາຍ ……ສອນມາ8ປີແຖມຊື່ໄປເສັງກາບໍ່ມີ ອາຍຸກະຮອດ32ແລ້ວເລີຍມາຫາບກ້ວຍຂາຍ.

ຂໍໃຫ້ນັກຮຽນ ມ ສ ນາເລົ່າກົດໄລເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈແນ່ເດີພໍມີແຮງດຳນາ.

ສົງສານພະນັກງານຄູອາສາທົ່ວປະເທດເດທີ່ສະໝັກສອນມາຫຼາຍປີບໍ່ມີວີແວວ.ບາງຄັ້ງສອນໄປນ້ຳຕາໄຫຼອອກມາກໍ່ມີ.

,,ສູ້ໆເດີ ຄູອາສາທຸກຄົນ ເມຍຂ້ານອ້ຍນີ້ກາຄືກັນ6ປີຊິມານີ້ລະ ເຂົ້າເອີ້ນວາ່ “ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຍພາລາວ-ວັນນະຄະດີ ສອນຫລາຍປີບໍ່ມີເງິນ”ແຕ່ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈພັກແລະລັດຖະບານ ນະປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງປະສົບບັນຫາຍຸງຍາກຫລາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ບັນຫາເລື່ອງຄ້ານຳ້ມັນແພງ,ບັນຫາເລື່ອງເງິນເຟີແລະ.

ອື່ນໆແຕ່ຂາ້ພະເຈົ້າໃຫ້ເມຍສອນອີກຊາວປີເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາລູກໆຫລານໆມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເພື່ອສາ້ງອະນະຄົດຂອງເຂົານັ້ນຂ້າພະຄິດວ່າຈັກຖືກຫລືຜິດ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *