ລົດຕຳເຮັດໃຫ້ສອງສາວຕຳຫລວດ ລົດລົ້ມເຈັບເລັກນ້ອຍ.

ຄົນເມົາຂັບລົດຕັດຫນ້າລົດເປີດທາງ, ເຮັດໃຫ້ສອງສາວຕຳຫລວດ ລົດລົ້ມເຈັບເລັກນ້ອຍ.

ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 16/12/2022

ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ..

….

……

ມີຄລີບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *