ກະລຸນາແຊລໃຫ້ເຖິງເຈົ້າຂອງເງິນ

,,ກະລຸນາແຊລໃຫ້ຖຶງເຈົ້າຂອງ,,🙏🏾

ປະກາດຖຶງລູກຄ້າທ່ານໃດ໋ທີ່ມາກິນອາຫານທີ່ຮ້ານເຮົາໃຫ້ກວດສອບບັນຊີດ່ວນ❌

ເພາະຂ້າພະເຈົ້າກວດສອບເຫັນການໂອນເງິນຜິດພາດ..,,ຄ່າອາຫານຈາກ 1.430.000ກີບ..

ແຕ່ທ່ານຫລົງໂອນມາ14.430.000ກີບ..ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາເຮົາດ່ວນພ້ອມຫລັກຖານແລະເຮົາຈະສົ່ງຄືນເຕັມ💯%

ໂດຍບໍ່ຫັກຄ່າໃດໆ👍🏾☎️56755674

ຂໍໃຫ້ລູກຄ້າຫມັ້ນໃຈ..(ຮ້ານ3kມີຈັນຍາບັນແລະມືອາຊີບພໍໂຕ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *