Lao News

ຮີບໄປສະໝັກດ່ວນ…!! ບໍລິສັດ ເທັກໂນໂລຢີຈໍາກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານແປພາສາ ແລະ ພະນັກງານຂາຍ ຈຳນວນຫຼາຍ ເງິນເດືອນ4.000.000-10.000.000 ກີບ

ບໍລິສັດ ເທັກໂນໂລຢີຈໍາກັດ ຕ້ອງການຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານ 1. ພະນັກງານແປພາສາ ( 2 ຕໍາແຫນ່ງບໍ່ຈໍາກັດເພດ) ໄດ້ພາສາຈີນໃນລະດັບດີ, ສາມາດແປເອກະສານໄດ້, ຮູ້ຄອມພິວເຕີຂັ້ນ ພື້ນຖານ(ອາຍຸ 18-35)

ເວລາເຮັດວຽກ: 08:30-18:30ເງີນເດືອນ: 4.000.000-10.000.000 ກີບ/ເດືອນ; (ເຝິກງານ 2ເດືອນ ຫຼັງຈາກຜ່ານງານເພີ່ມເງີນ ເບີ່ງຕາມຄວາມສາມາດ) 2. ພະນັກງານຂາຍໂທລະສັບ (ຍິງ2 ຊາຍ2)ເປັນພະນັກງານຂາຍຫນ້າຮ້ານ: ຂາຍໂທລະສັບ, ຄອມ,ກ້ອງວົງຈອນ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າອື່ນໆ.

ເປັນຄົນສື່ສັດ, ມີມະນຸດສໍາພັນດີ,ມັກຍີ້ມແຍ້ມແຈ່ມໄສ,ມັກຮັກໃນວຽກ ບໍລິການ. ຫນ້າຕາດີ ຮູ້ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ. ອາຍຸ 25-35 (ຖ້າມີປະສົບການມາກ່ອນຈະພີຈາລະນາເປັນພິເສດ)ເວລາເຮັດວຽກ: 08:30-20:30ເງີນເດືອນເລີ້ມຕົ້ນ: 2.000.000-5.000.000+ໂບນັດໃນການຂາຍ(ເຝີ ກງານ 2ເດືອນ ຫຼັງຈາກຜ່ານງານເພີ່ມເງິນ ຕາມຄວາມສາມາດ) ສະຫວັດດີການດີ: ລ້ຽງເຂົ້າສາມຄາບ ມີທີ່ພັກໃຫ້.

3.ພະນັກງານຕິດຕັ້ງ (ຊາຍ4ຄົນ)ຫນ້າວຽກ: ຕິດຕັ້ງຄອມພິວເຕີ້, ກ້ອງວົງຈອນ, WIFI ແລະອຸປະກອນ ອື່ນໆຄຸນສົມບັດ: ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໄຟຟ້າ, ( ຖ້າໄດ້ພາສາຈີນຈະພີຈາລະນາ ເປັນພິເສດ), ມີຄວາມອົດທົນ, ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ. (ອາຍຸ 18-35ປີ) ລ້ຽງ ເຂົ້າສາມຄາບ ມີທີ່ພັກໃຫ້(ເຝິກງານ 2ເດືອນ ຫຼັງຈາກຜ່ານງານເພີ້ມ ເງີນ ຕາມຄວາມສາມາດ). 4.ຕ້ອງການຮັບສະຫມັກພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ຮ້ານກະເຟ-ຊານົມໄຂ່ມຸກ (ຍີງ2ຊາຍ2 ຫນ້າຕາພໍໃຊ້ໄດ້) ເປັນຄົນສື່ສັດ, ມີມະນຸດສໍາພັນດີ,ມັກຍີ້ມແຍ້ມແຈ່ມໄສ,ມັກຮັກໃນວຽກບໍລິການ(ຖ້າມີປະສົບການມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

ເວລາເຮັດວຽກ : 08:00-20:00 ; 10:00-22:00ເງີນເດືອນເລີ້ມຕົ້ນ 2.000.000 +400.000 ຄ່າເຂົ້າ ສະຖານທີ່ຫນ້າ ມຊ ດົງໂດກເບີໂທຕິດຕໍ່:02058138238 ຫຼື ເຂົ້າມາສະຫມັກໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ທີ່ຕັ້ງ:ແຄມທາງໃຫ່ຍຖະຫນົນຫນອງທາຕິດຂ້າງ ຮ່ອມ23 ບ້ານຕານ ມີໄຊ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button