Lao News

ໃຜສົນໃຈໄປສະໜັກເລີຍ…!! ບໍລິສັດ ສະກາວີ ລາວ ຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນ 500 ຄົນ ລ້ຽງເຂົ້າ -ມີລົດຮັບສົ່ງ

ສົນໃຈມາສະໜັກໄດ້ເດີ້
ເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການດີ
020 91127170 ເອື້ອຍຢ່ຽນ
020 78386869 ນາງ

1. ພະນັກງານຫຍິບຍິງ/ຊາຍ 500 ຕໍາແຫນ່ງ (1,500,000-3,500,000 ກີບ) ທຸກໆຕໍາແຫນ່ງເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສະຫວັດດີ
2. ຫົວຫນ້າຄິວຊີ 01 ຕໍາແຫນ່ງ (3,500,000-4,500,000 ກີບ) (ຮູ້ພາສາອັງກິດ+ ມີປະສົບການຢ່າງຫນ້ອຍ 5 ປີ)
3. ຫົວຫນ້າລາຍ 10 ຕໍາແຫນ່ງ (2,500,000-4,500,000 ກີບ)

4. ເທັກນິກຊ່ຽນ 20 ຕໍາແຫນ່ງ (ຫຍິບເກັ່ງ) (2,000,000-4,000,000 ກີບ) 5. ພະນັກງານຄິວຊີ 20 ຕໍາແຫນ່ງ (1,700,000-4,000,000 ກີບ) 6. ເຊັກເຄື່ອງ 10 ຕໍາແຫນ່ງ (ຊາຍ) (1,700,000-3,500,000 ກີບ) ສົນໃຈສາມາດຄອມເມັນ ຫຼື ອິນບ໋ອກດັ່ງນີ້:
1. Comment/Inbox Facebook: Tonta Nikone 2. ມາສະຫມັກຢູ່ບໍລິສັດ
3. ສົ່ງເມວ Tonta.nikon@scavi.com.vn

ການຕີ
ບໍລິສັດມີການຈ່າຍຄ່າຄຸ້ມຄອງຈາກອົງການປະກັນສັງຄົມ
ມີຫໍພັກ ແລະ ລົດຮັບສົ່ງໃຫ້ຟຣີ
– ມື້ພັກປະຈໍາປີໃຫ້ 15 ມື້ປີ
ມີເງິນໂບນັດເດືອນ 13 (ເງິນປີ)

ພັກທຸກໆວັນທິດ ແລະ ມື້ບຸນຕ່າງໆຕາມລັດຖະບານວາງອອກ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະຫມັກ:
ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈໍາໂຕ
ໂທWhat App: 020 7806 5482 (ຕາ) 020 5595 5013 (5)

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button