Lao News

ຂໍໃຫ້ລັບສະບາຍໄປດີ ໄປເປັນສາວທ່ານໝໍ ຢູ່ເທິງຟ້າເນີ

ບໍ່ຄິດວ່າເລື່ອງແບບນີ້ຈະເກີດຂື້ນກັບຄົນໃນຄອບຄົວເຮົາ 😭

ເສຍໃຈເດ ສຸດອາໄລນ້າສາວຕຸ່ຍ ບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນຊິເປັນແບບນີ້ ຮຽນແພດ 9 ປີ ກ່ອນຈະຈົບ ຫາກໍຈົບທັດ ເສຍດາຍຫນ້າທີ່ການງານ ຊີວິດກຳລັງຈະລາບລື່ນ 😭

ລ່າສຸດມື້ຄໍ່າເຫັນແຕ່ຢູ່ລາງຝັນ ມາລາຫຼານແມ່ນບໍ ?” ຂໍໃຫ້ລັບສະບາຍໄປດີ ໄປເປັນສາວທ່ານໝໍ ຢູ່ເທິງຟ້າເນີ ” 😭😭😭

ທີມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button