ພີ່ນ້ອງໃຜເຮັດລົດລາກປີ້ນຢູ່ແຖວພູເລົ່າ

ແຈ້ງດ່ວນ: 25/12/2022 ພີ່ນ້ອງໃຜເຮັດລົດລາກປີ້ນຢູ່ແຖວພູເລົ່າ.

ເມືອງ ຫົວເມືອງ ແຂວງ ຫົວພັນ ຂໍແຊດອອກຫາພໍ່ພີ່ນ້ອງແມ່ລາວເດີ.

ຊົມຄລີບ1.

ຊົມຄລີບ2

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *