ຂໍອານຸຍາດເຈົ້າຂອງພາບ..! ເລື່ອງອັດສະຈັນ 36+3 ເກືອບເອົາຊີວິດບໍ່ລອດ.

ຂໍອານຸຍາດເຈົ້າຂອງພາບ..! ເລື່ອງອັດສະຈັນ 36+3 ເກືອບເອົາຊີວິດບໍ່ລອດ.

36+3 ເກືອບເອົາຊີວິດບໍ່ລອດ ຄັນເປັນຜິດຫມໍບອກເອົາບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຄືສິລອດແຕ່ແມ່ສັ່ງໃຫ້ປາດດ່ວນເພາະໄຂ່ຫລັງແມ່ທຳງານຊ້ແລ້ວເລືອດອອກນຳຍ່ຽວຈົນເປັຮສີເລືອດຫມູ​

ສຸດທ້າຍກະລອດມາມົດສອງ 2ໂລ8​ ອອກມາແຂງແຮງຫມໍຍັງຕົກໃຈເພາະແທກຫົວໃຈກ່ອນຜ່າແມ່ນບໍ່ເຫັນແລ້ວ#ລັກກີ້

ທີມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *