ແຊຣ໌ຊ່ວຍແດ່ ລຸງຕົກຕົ້ນໄມ້ ປະກາດຫາພີ່ນ້ອງ ມາເບິ່ງລາວດ່ວນ

ປະກາດຫາພີນ້ອງເພີນຊວ່ຍແນ່ເດີ.

ເພີນຕົກຕົ້ນໄມ້ເອືອຍຂ້ອຍກຳລັງໄປສົງເພີນຢູ່ໂຮງຫມ່150

ເພີນຢູ່ບ້ານອຸດົມຜົນຮອມ19ຊື່ບຸນອາຍຸປະມານ50ປາຍປີຕອນນີ້ຕິດຕໍ່ຫາລູກກັບເມຍເພີນບ່ໄດ້

ລູກຫລ້າເພີນທີມານຳຖາມເບີໃຜກະບ່ຮູ້.

ຕອນນີ້ເພີນເຈັບແອວຂ້າບ່ຮູ້ສືກຍັງແຊຊວ່ຍແນ່ເດີ

ປະກາດຫາພີນ້ອງເພີນຊວ່ຍແນ່ເດີ.

ເພີນຕົກຕົ້ນໄມ້ເອືອຍຂ້ອຍກຳລັງໄປສົງເພີນຢູ່ໂຮງຫມ່150

ເພີນຢູ່ບ້ານອຸດົມຜົນຮອມ19ຊື່ບຸນອາຍຸປະມານ50ປາຍປີຕອນນີ້ຕິດຕໍ່ຫາລູກກັບເມຍເພີນບ່ໄດ້

ລູກຫລ້າເພີນທີມານຳຖາມເບີໃຜກະບ່ຮູ້.

ຕອນນີ້ເພີນເຈັບແອວຂ້າບ່ຮູ້ສືກຍັງແຊຊວ່ຍແນ່ເດີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *