Lao News

ດ່ວນໆ! ສາວພອນປ່ວຍໜັກ ຕ້ອງໃສ່ສະໂລ້ມ ແຟນຄັບຕ່າງເປັນຫ່ວງ

ດ່ວນໆ! ສາວພອນປ່ວຍໜັກ ຕ້ອງໃສ່ສະໂລ້ມ ແຟນຄັບຕ່າງເປັນຫ່ວງ.

ຖືວ່າເປັນເຫດການທີ່ສະເທືອນໃຈຊາວໂຊຊ້ຽວຫລັງຈາຫສາວພອນໂພສຮູບລົງວ່າ

ມີອາກາດບາດເຈັບໜັກຕ້ອງໄດ້ໃສ່ສະໂລ້ມດ່ວນ ແລະແຟນຄັບພາການສະແດງ.

ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເປັນຫ່ວງຍ່າງຫລວງຫລາຍ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button