Lao News

ດ່ວນ.ລ່າສຸດ ແມ່ຄ້າ ໄກ່ 500.000 ກີບ ຖືກເອີ້ນໄປຫ້ອງການ

ໄຫວບໍ່!.. ໄກ່ໂຕຫນື່ງ 500,000 ກີບ.. ບຸນນໍ່ເປ້ເຈົາ ເຜົ່າມົ້ງ ຊຽງຂວາງ..

ດ່ວນ.ລ່າສຸດ ແມ່ຄ້າ ໄກ່ 500.000 ກີບ ຖືກເອີ້ນໄປຫ້ອງການຂຽນບົດບັນທຶກ ສຶກສາອົບຮົມ ຮຽງຮ້ອຍ.

ຂໍໃຫ້ຫນ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບໃຫ້ແນ່ ມັນເກີນແລ້ວ, ທ້າຍເດືອນທັນວາ 2022

ເພີ່ນວ່າຂື້ນໃສ່ປີໃໝ່ສາກົນ ວ່າຊ່ານນເດ່.

ມີຄລິບ

1. ໄກ່ 500,000ກີບ /ໂຕ.

2. ປາ 200,000ກີບ/ໂຕ.

3. ເຂົ້າ 70,000 ກີບ/ຖ້ວຍ.

4. ປີ້ງ 300,000ກີ/ຈານ.

5. ເຂົ້າຫລາມ 60,000ກີບ/ບ້າງ

6. ຕຳ 60,000ກີບ/ຈານ.

7. ເບຍ 40,000ກີບ/ແກ້ວ.

ສ່ວນນ້ຳດື່ມ ລາຄານີ້ຮັບໄດ້ 😁😁😁

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button