ຂໍຄວາມຊວຍເຫືອແດ່ເດັກນ້ອຍລາວຫລົງທາງບໍ່ຮູ້ທາງ

ຂໍຄວາມຊວຍເຫືອແດ່ເດັກນ້ອຍລາວຫລົງທາງບໍ່ຮູ້ທາງເມືອບ້ານໄຜຮູ້ຈັກລາວມາຮັບເອົາເດີ

ໃຜຮູ້ຈັກລາວບອກພໍ່ແມ່ລາວມາຮັບເອົາແດ່.

ຢູ່ສາມແຍກແກັດບຸນນຳຕີດຕໍຫາຂ້ອຍ97185063

ທີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *