ໃຜວ່າງວຽກສະໝັກເລີຍ…!! ຮັບທັງຍິງ – ຊາຍ ຈົບ ມ 7 ຂຶ້ນໄປ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3.000.000- 5.000.000 ກີບ

ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ1. ຕໍາແຫນ່ງ: ຊ່າງຕີຄໍາ, ຈໍານວນ 15 ຕໍາແຫນ່ງ2. ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຜົນຕອບແທນ.

ຄຸນສົມບັດ:ເພດຍິງ: ຈົບ ມ.7 ເຄີຍເຮັດວຽກໂຮງງານມາກ່ອນເພດຊາຍ ຫຼື ຍິງ: ຈົບວິຊາຊີບຊັ້ນກາງ ຫຼື ຊັ້ນສູງ ຂຶ້ນໄປ, ເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານມາກ່ອນ(ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

ຜົນຕອບແທນ:– ເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 1,500,000 ກີບເງິນກິນເຂົ້າ: 260,000 ກີບ– ເງິນໂອທີ: 281,000 ກີບ.

ເງິນເປົ້າສະເລ່ຍ: ມື້ລະ 100,000 ກີບ (ບໍ່ລວມກັບເງິນເດືອນ)ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນແມ່ນ 3,000,000 – 5,000,000 ກີບ (ຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ)• ວັນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກ: ວັນຈັນ-ວັນເສົາ ເວລາ 8:00-17:00 ໂມງ (OT: 17:00-18:30 ໂມງ)*ຜ່ານການທົດລອງງານ.

ຈະມີເງິນຂະຫຍັນ: 100,000 ກີບມີເງິນປີການບໍລິສັດມີຫໍພັກແຍກ ຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ພັກຟຣີສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ບ້ານວັດໄຕໃຫຍ່ໃຫຍ່ທ, ຮ່ອມ 04 ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສົນໃຈສະຫມັກຕິດຕໍ່ມາທີ່ເບີ 020 28528722 / 020 97118089ບໍລິສັດ ສອນພະສັກ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ. ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *