ດ່ວນ❗️❗ ເກີດເຫດລົດຕົກຂົວ ທີ່ບ້ານ ໜອງຍໍ ເມືອງ ສອງຄອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

🛑_ດ່ວນ❗️❗ ເກີດເຫດລົດຕົກຂົວ ທີ່ບ້ານ ໜອງຍໍ ເມືອງ ສອງຄອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ຕາມການລາຍງານໄດ້ມີຜູ້ຮັບບາດເຈັບ,ຂະນະນີ້ໄດ້ເອົາໄປໂຮງໝໍແລ້ວ (ເຈົ້າຂອງລົດເປັນຄົນປາກຊ່ອງ)

..

..

..

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *