Lao News

👏🏻 ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົນໃໝ່.

👏🏻 ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົນໃໝ່.

ວັນທີ 30 ທັນວາ 2022, ສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະຫວັດ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.

* ວັນ, ເດືອນ, ປີເກີດ: 26/1/1966.

* ຊົນເຜົ່າ: ລາວ* ທ້ອງຖິ່ນກໍາເນີດ: ແຂວງຫົວພັນ.

* ວັນ, ເດືອນ, ປີເຂົ້າການປະຕິວັດ: 20/8/1987.

* ວັນ, ເດືອນ, ປີເຂົ້າພັກສົມບູນ: 23/9/1985* ລະດັບການສຶກສາ: ມ6.

* ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ, ວິຊາ: ທະຫານລາບ-ຍານເກາະ.

* ລະດັບທິດສະດີການເມືອງ: ຊັ້ນສູງ.

* ໜ້າທີ່ຮັບພິດຊອບປະຈຸບັນ: ຕໍາແໜ່ງພັກ, ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ.

* ຕໍາແໜ່ງລັດ: ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button