ເກີດເຫດໂຈນລັກລົດຈັກ.

ເກີດເຫດໂຈນລັກລົດຈັກແຕ່ດວງຊວຍ.

ຖືກຈັບໄດ້ໂຈນຮ້ອງໄຫ້, ຢ້ານບໍ່ໄດ້ຫິ້ນປີໃຫມ່.

ຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *