ຄວາມຫວັງຂອງປະຊາຊົນ ນຳນາຍົກຄົນໃໝ່!​ ໃນທ່າມກາງສະພາບບັນຫາສີນຄ້າແພງ ເງີນເຟີ້ສູງ ນຳມັນແພງ

ຄວາມຫວັງຂອງປະຊາຊົນ ນຳນາຍົກຄົນໃໝ່!​ ໃນທ່າມກາງສະພາບບັນຫາສີນຄ້າແພງ ເງີນເຟີ້ສູງ ນຳມັນແພງ.

ປະຊາຊົນລາວໄດ້ມີນາຍົກຜູ້ໃໝ່ ໃນທ່າມກາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງວ່າ ທ່ານນາຍົກຜູ້ໃໝ່ຈະທຸ່ມເທຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ໃນມື້ສຸດທ້າຍ (ວັນທີ 30 ທັນວາ 2022) ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນນາຍົກຜູ້ໃໝ່ຂອງ ສປປລາວ ແທນທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ທີ່ໄດ້ລາອອກພັກບຳນານເນື່ອງຈາກບັນຫາສຸຂະພາບຂອງເພິ່ນ ເຊິ່ງເປັນການປ່ຽນນາຍົກໃນທ່າມກາງ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດພວກເຮົາ.

ບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນຟາກຄວາມຫວັງໃຫ້ນາຍຍົກຜູ້ໃໝ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການແກ້ໄຂກໍຄື ເສດຖະກິດມະຫາພາກກັບມາມີສະຖຽນລະພາບ, ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ,.

ເພີ່ມພູນການຜະລິດພາຍໃນ ຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າຢ່າງເດັດດ່ຽວ ຄຽງຄູ່ກັບການຄວບຄຸມອັດຕາການແລກປ່ຽນ/ໄພເງິນເຟີ້ ແລະຍົກສູງຄ່າເງິນກີບລາວ ກ້າວສູ່ຍົກສູງ ເລື່ອງປາກ-ທ້ອງຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳໂດຍໄວ.

ພ້ອມນັ້ນ ການຍົກສູງປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຫານ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແມ່ນບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍໄວທີ່ສຸດ.

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ດີວ່າເສດຖະກິດຂອງ ສປປລາວແມ່ນອີງໃສ່ ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເປັນກຳລັງແຮງ ຕົ້ນຕໍເພື່ອຂັບເຄື່ອນ ແລະສ້າງລາຍຮັບແກ່ປະເທດຊາດ ໂດຍການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການຜະລິດກະສິກຳຈາກການສຳປະທານທີ່ດິນ,

ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເຊິ່ງບາງໂຄງການບໍ່ໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດແກ່ປະເທດຊາດ, ແກ່ປະຊາຊົນ ເທົ່າທີ່ຄວນ ແຕ່ຫາກແມ່ນບາງກຸ່ມຄົນຂອງລັດຮ່ວມກັບນາຍທຶນກອບໂກຍເອົາຊັບພະຍາກອນຂອງຊາດ ເຊິ່ງຕົວຢ່າງອັນນີ້ ຖ້າຕີຖອຍບໍ່ໄດ້ກໍບໍ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບປັບປຸງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໄດ້ ແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ທົດແທນບໍ່ໄດ້ນີ້ກໍບົກແຫ້ງລົງນັບມື້.

ຈາກການສຶກສາຫຼາຍອັນແມ່ນສາມາດຢັ້ງຢືນວ່າ ຖ້າຫາກການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດີ ມີວິໄສທັດກວ້າງໄກ ແລະທັນສະໄໝ ປະຊາຊົນລາວຈະຮັ່ງມີຈາກຊັບພະຍາກອນອັນອຸດົມສົມບູນຂອງຕົນ, ລາວສາມາດຜະລິດອາຫານ ແລະຜະລິດຕະພັນກະສິກຳອື່ນສົ່ງອອກ ໂດຍສະເພາະຕະຫຼາດ ສປ ຈີນ, ປະເທດໃຫ້ຄຽງອື່ນໆ.

ແມ່ນຮອງຮັບແບບບໍ່ອັ້ນ, ເພີ່ມຄຸນະພາບການບໍລິການຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເຊັ່ນ ການທ່ອງທ່ຽວ ຖ້າຫາກວ່າ ສປ ຈີນ ເປີດປະເທດໃນປີ 2023 ນີ້ ພວກເຮົາພ້ອມລະບໍ່ ທີ່ຈະສະໜອງການບໍລິການ ທີ່ມີຄຸນນະພາບແກ່ນັກທ່ອງຈາກ ສປ ຈີນ ຈະຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາປະເທດເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຜູ້ຂຽນແມ່ນມີຄວາມດີໃຈ ທີ່ທ່ານນາຍົກຜູ້ໃໝ່ກ່າວໃນຕອນໜຶ່ງຂອງຄຳປະຕິຍານຕົນວ່າ “ຈະພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດ ໃນການຮັບຜິດຊອບພາລະໜ້າທີ່ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະພັດທະນາປະເທດຊາດ ອັນແສນຮັກຂອງຕົນ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງນໍ້າໃຈຮັກຊາດອັນດູດດື່ມ ພວກເຮົາຮັກປະເທດຊາດພວກເຮົາ ກໍຕ້ອງຮັກປະຊາຊົນທຸກຊົນເຜົ່າ ໂດຍຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນໃນຊາດມີ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີກວ່ານີ້”.

ເພື່ອສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະເຂັ້ມແຂງຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດນັ້ນ ຜູ້ຂຽນຍັງເຊື່ອໝັ້ນທີ່ພັກ-ລັດເຮົາໄດ້ ເນັ້ນໜັກສະເໜີວ່າ ຕ້ອງເອົາການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເປັນໃຈກາງ ອັນນີ້ ແມ່ນຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ, ບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນໃດຈະມີຄ່າກວ່າ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຄືຄົນພາຍໃນຊາດ.

ປະເທດພວກເຮົາຍັງໜຸ່ມແໜ້ນ ທີ່ມີປະຊາກອນໄວໜຸ່ມກວມຮອດ 60% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ອັນນີແມ່ນໂອກາດດີທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຕ້ອງສ້າງຄົນໜຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ ປະກອບສ່ວນຢ່າງເຕັມກຳລັງ ຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໂດຍສຸມໃສ່ການພັດທະນາການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຮອບດ້ານ, ສ້າງຄົນເກັ່ງທຸກສາຂາອາຊີບໃຫ້ໄດ້.

ນາຍົກຜູ້ໃໝ່ ເຂົ້າມາຮັບຕຳແໜ່ງທ່າມກາງສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍປະການ ແຕ່ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານຈະອຸທິດຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງສຸດ, ເດັດດ່ຽວ, ໂປ່ງໃສ ຈິງໃຈ ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຊາດ ໃຫ້ລຸລ່ວງໄປໄດ້ດ້ວຍດີ.

ຊົມຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *