ເຈົ້າຂອງເຮືອນແພ ເມືອງຟ້າເກີດອຸປະຕິເຫດລົດຕຳອາການສາຫັດ.

ເຈົ້າຂອງເຮືອນແພ ເມືອງຟ້າ

ສະຫວັນນະເຂດ ເກີດອຸປະຕິເຫດລົດຕຳອາການສາຫັດ.

..

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *