ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານເຮືອນແພ

ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານເຮືອນແພ.

ເມືອງຟ້າສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ເກິດອຸປະຕິເຫດລົດ ແລນໂລເວີ້ປີ້ນ.

ຕອນນີ້ແມ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ໝູ່ເພື່ອນພີ່ນ້ອງໄດ້ໂພດ ຮ່ວມໄວ້ອາໄລRIP.

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *