ຕ້ອງເສຍເງິນຊື້ຢາອີກ..!! ອັນນີ້ແມ່ນຫຍ້າຂັດມອນ ປົວຝີໜອງ ແລະ ຕຸ່ມ ວິທີເຮັດງ່າຍໆລອງແມະ

ກົດແຊເກັບໄວ້ເລີຍ (ກົດໄລກົດຕິດຕາມເພຈໄວ້ເລີຍ)
ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຫລາຍຄົນ..

#ມື້ນີ້ມີຢາດີມາຝາກໃຫ້ທຸກ, ຜູ້ທີ່ວ່າມັກມີຕຸ່ມຝີ ຫຼື ເປັນຝີ ຕາມຕີນມືຫຼືຕົນໂຕ…ມື້ນີ້ມານຳສະເໜີໃຫ້ທຸກຄົນເຮັດເບີ່ງ, ສິ່ງທີ່ເຮົາເຫັນນັ້ນກໍແມ່ນຕົ້ນຫຍ້າຂັດນັ້ນເອງທີ່ເຮົາຕັດເອົາມາເຮັດຟອຍປັດເດີ່ນບ້ານ.

..

ເອົາໃບຫຍ້າຂັດເອົາມາບົດ ຫຼື ຕຳໃຫ້ມຸ່ນ ແລ້ວເອົາເປິ້ໃສ່ບ່ອນທີ່ວ່າເປັນຝີ ຫຼື ຕຸມຝີນັ້ນເອງ, ປະໄວ້ຈົນແຫ້ງແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍເອົາອອກ. ນີ້ແມ່ນວິທີງ່າຍໆບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນອອກຫາຊື້ຕາມຮ້ານຂາຍຢາທົ່ວໄປ.

ບ້ານຂ້ອຍເອີ້ນວ່າຫຍ້າຂັດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *