ລູກໃຜນີ້ ພໍແມ່ແລກເງີນແລ້ວ ກະຂັບລົດໄປ, ລູກໄຫ້ນຳ

ລູກໃຜນີ້?

ແມ່ ລົງມາແລກເງີນ ໄຂປະຕູລົດ ລະລູກລົງລົດນຳ ແມ່ບໍ່ຮູ້ວ່າລູກລົງລົດນຳ,

ພໍແມ່ແລກເງີນແລ້ວ ກະຂັບລົດໄປ, ລູກໄຫ້ນຳ.

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *