ແຊເຕືອນ ສະຕິຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນ.ໄປໃສ່ນໍ້າມັນ ຖືກໂກງ

ຈຸດປະສົງທີ່ເຜີຍແຜ່ແມ່ນ ເພື່ອເຕືອນສະຕິຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນ.

ແລະ​ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ປັບປຸງພະນັກງານ ໃຫ້ປະຕິບັດຫນ້າທີ່.

ສອດຄອງກັບກົດຫມາຍບ້ານເມືອງ ແລະໃຫ້ພະງານທີ່ໃສ່ນ້ຳມັນມີສັດຈະທັດຕໍ່ຫນ້າທີ່,​ບໍ່ເອົາປຽບຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນ.​

ຕໍ່ກັບສະພາບເສດຖະກິດປະຈຸບັນນີ້ ກໍ່ບໍ່ຄວນເອົາປຽບຊໍ້ໂກງກັນ​ ເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນເດີ…​

ເຫດການເກີດກັບຂ້າພະເຈົ້າເອງ ປ້ຳນີ້ແມ່ນຢູ່​ ເມືອງສີໂຄດ​ຕະບອງ​ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

.​(ຂໍໂທດຜູ້ທີ່ມີຜົນກະທົບເດີ)​ຫວັງວ່າຕໍ່ໄປປະຊາຊົນຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນປ້ຳນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *