ຂັບລົດຕົກເຫວສູງເກືອບ 80 ແມັດ ຄອບຄົວ 4 ຄົນລອດຊີວິດ

ເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ຮວມທັງໝົດ 4 ຄົນ ລອດຊີວິດ ພາຍຫຼັງຂັບລົດຕົກເຫວເລິກເກືອບ 80 ແມັດ ສະພາບລົດຈົນໝຸ່ນ.

ວັນທີ 3 ມັງກອນ 2023 ພົບເດັກນ້ອຍຍິງ 4 ປີ ເດັກນ້ອຍຊາຍ 9 ປີ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ອີກ 2 ຄົນ ລອດຊີວິດ ພາຍຫຼັງທີ່ລົດໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຕົກໜ້າຜາທີ່ທາງຫຼວງສາຍປາຊີຟິກ ໂຄດສ໌ ທາງຕອນເໜືອຂອງຄາລິຟໍເນຍ ອາເມຣິກາ ໃນລະດັບທີ່ສູງເຖິງ 76 ແມັດ ໂດຍມີລາຍງານວ່າລົດໄດ້ຂວ້ຳຫຼາຍຮອບກ່ອນທີ່ຈະຢຸດລົງໃນສະພາບທີ່ລົດພັງໜັກຫຼາຍ.

ສຳລັບຈຸດເກີດເຫດຖືກເອີ້ນວ່າ ຄ້ອຍຜີສາດ (Devil’s Slide) ເນື່ອງຈາກພື້ນເປັນຄ້ອຍຊັນ ມີໜ້າຜາເລິກ ແລະ ຍັງມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍຄັ້ງ ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ມີຜູ້ລອດຊີວິດ..

ຫຼັງເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ປະຕິບັດການເກັບກູ້ຮ່າງຜູ້ເສຍຊີວິດ ແຕ່ຜົນປາກົດວ່າ ທັງ 4 ຄົນໃນລົດນັ້ນ ລອດຊີວິດ ແຕ່ກໍໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ເຊິ່ງຕອນນີ້ ຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າທັງ 4 ຄົນ ເປັນສະມາຊິກຄອບຄົວດຽວກັນແທ້ ຫຼື ບໍ່.

ຫຼັງເກີດອຸບັດຕິເຫດ 6 ຊົ່ວໂມງ ຕຳຫຼວດໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າອຸບັດຕິເຫດນີ້ເປັນການວາງແຜນມາກ່ອນ ຜູ້ຕ້ອງຫາຊື່ວ່າ ດາເມສ ປາເທລ ອາຍຸ 41 ປີ ຖືກຈັບຖານພະຍາຍາມຂ້າ ແລະ ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍເດັກນ້ອຍ ແຕ່ຄະດີນີ້ກໍຍັງບໍ່ສິ້ນສຸດເທື່ອ ພ້ອມຕິດຕາມຄະດີກັນຕໍໄປ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ The New York Tomes

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *