ບອຍໄດ້ຟັງໝໍດູທັກຈັນວ່າຈັນເປັນຄົນທັນລັກໜີມາເກິດຈະຢູ່ໄດ້ບໍ່ຮອດ18ປີ

ບອຍໄດ້ຟັງໝໍດູທັກຈັນວ່າຈັນເປັນຄົນທັນລັກໜີມາເກິດຈະຢູ່ໄດ້ບໍ່ຮອດ18ປີ

ລາວມີເວລາຂອງລາວ ຂ້ອຍຟັງແລ້ວໃຈຫາຍນ້ຳຕາຊືມເລີຍ ຂ້ອຍຖາມວ່າຕໍ່ອາຍຸໄດ້ບໍ່ຢາກ ບໍ່18ກະ25 ເພາະລາວເປັນຄົນທີ່ລັກໜີມາເກິດ.

ຖ້າບໍ່ໄດ້ມາເຈີຂ້ອຍແມ່ນຕາຍໄປດົນແລ້ວລາວມີບຸນອຸ້ມເອົາລາວຖືວ່າໂຊກດີຫຼາຍ❤️‍🩹🥹

ທີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *