ບ່າວວີນ ແຕ່ງໂຕຊຸດນີ້ ລວມມູນຄ່າຫມົດ 2,5 ຕື້ກວ່າກີບ

ເພື່ອນວີນ ແຕ່ງໂຕ2ພັນກ່ວາລ້ານ.

ຊາດນີ້ຄືຊິບໍ່ມີປັນຍາເຮັດຄືເພື່ອນດອກ.

-ລາຄາເກີບ.

-ລາຄາໂສ້ງ.

. ລາຄາສາຍແອວ.

.ລາຄາເສື້ອໃນ.

.ລາຄາເສື້ອblue.

..ລາຄາໂມງ.

..ລາຄາເສື້ອຄຸມ..

ລາຄາ ນຳ້ຫອມ

ຍັງລາຄາໂສ້ງໃນ

ຊົມຄລີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *