ນີ້ອາດເປັນສັນຍານທີ່ດີ ໃຫ້ກັບປະເທກລາວ ຂອງເຮົາ ໃນການປະກວດໃນປີນີ້ ທີ່ພ້ອມຈະເປີດປະຕູສູ່ຈັກກະວານຢ່າງແທ້ຈີງ

UPDATE 🔥l THE 71st MISS UNIVERSE FAN FAVORITES l LAOS 🇱🇦 is still leading 💪🏻👏🏻

TOP 5 FINALIST1. LAOS 🇱🇦 : 110,100 points ⏸️

2. CAMBODIA 🇰🇭 : 82,062 points ⬆️

3. PHILIPPINES 🇵🇭 : 47,822 points ⬇️

4. MYANMAR 🇲🇲 : 28,704 points ⬆️

5. THAILAND 🇹🇭 : 17,245 points ⬇️

Others : USA 🇺🇸, SOUTH AFRICA 🇿🇦, KYRGYZSTAN 🇰🇬, ANGOLA 🇦🇴 and CURACAO 🇨🇼

TOP 10 BUDDING UPVIETNAM 🇻🇳BELIZE 🇧🇿SOUTH KOREA 🇰🇷🆕SPAIN 🇪🇸NEPAL 🇳🇵

Link : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MissUniversePredictions&set=a.697988715105672

CONTEST END IN JAN 12th, 2023, 6.00 PM., New Orleans, Louisiana, Unit ed States.

The fanpick poll will be released at the end of the competition

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *