Lao News

ຂ່າວດ່ວນ..!ມີເຫດ ໂຈນປຸ້ນເພັດ ຢູ່ວຽງຈັນເຊັນເຕີ້

ໂຈນປຸ້ນເພັດຢູ່ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ຮ້ານບຸນເຕັມ ເສຍຫາຍ ສາມພັນ ສອງຮ້ອຍ ຫ້າສິບລ້ານກີບ.

ໂຈນປຸ້ນເພັດຢູ່ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ຮ້ານບຸນເຕັມ ເສຍຫາຍ ສາມພັນ ສອງຮ້ອຍ ຫ້າສິບລ້ານກີບ.

..

..

..

..

..

..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button