ບ່າວວິນ ອອກແຈ້ງຄວາມ

ຢ່າຫຼົງເຊື່ອ ມິດຊາຊີບ.

ແອບອ້າງເປັນບ່າວວິນ .

ເພື່ອ ຫຼອກລວງ ໃຫ້ຄົນໂອນເງີນໃຫ້ຈະສົ່ງ ໄອໂຟນ 14 ໃຫ້.

ຄລີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *