ສາວງາມພົບເຫັນກະເປົາເງິນນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເສຍຢູ່ຜາແດງແລ້ວ ຊົມເຊີຍ

ໃນວັນທີ 8 ມັງກອນ 2023 ມີແຈ້ງ ປະກາດ ຊອກກະເປົ່າຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຜາແດງເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ມື້ນີ້ 9 ມັງກອນ 2023 ພົນລະເມືອງດີ ທີ່ໄປທ່ຽວຜາແດງ ໄດ້ພົບເຫັນກະເປົ່າດັ່ງກ່າວແລ້ວ.

ໂສມໜ້າສາວງາມຜູ້ໃຈດີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *