Day8 ມື້ຫ້ອງດຳ ປ່າເຢັ່ງຊ່າ ລໍ່ ນຸ່ງຊຸດຂ້າງໜຶ່ງຄືຄວາມເປັນລາວ ຂ້າງໜຶ່ງຄືຄວາມເປັນມົ້ງ ງາມແຮງ

Day8 ມື້ຫ້ອງດຳ ປ່າເຢັ່ງຊ່າ ລໍ່ ນຸ່ງຊຸດຂ້າງໜຶ່ງຄືຄວາມເປັນລາວ ຂ້າງໜຶ່ງຄືຄວາມເປັນມົ້ງ ງາມແຮງ

ມາໃນຊຸດຂ້າງໜຶ່ງຄືຄວາມເປັນລາວ ແລະ ອີກຂ້າງໜຶ່ງຄືຄວາມເປັນມົ້ງ.

.

.

ພາກພູມໃຈທີ່ສຸດທີ່ເກີດມາເປັນຄົນລາວ ຊາດລາວ

Day8
It was so nice doing the interview today.
One thing that really inspired people is story.

People’s story are so influential in people’s life. It gives one another courage to keep dreaming and work hard for it in order to accomplish it.

ຖືວ່າຊຸດນີ້ ເປັນໂຕບົ່ງບອກເຖິງ ຕົວຕົນຂອງ ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ ເອງ ທີ່ເກີດເປັນຄົນລາວ ຜືນແຜ່ນດິນຂອງປະເທດລາວ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ລືມຕົວຕົນຂອງໂຕເອງ ໃນການເປັນຄົນຊົນເຜົ່າມົ້ງ ເລີຍໄດ້ແຮງບັນດາໃຈ ກາຍອອກມາເປັນຊຸດນີ້

ຄລີບ.

ເຊິ່ງກໍໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນຢ່າງດີ ຈາກຊາວຕ່າງຊາດ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ໃນຄວາມໝາຍຂອງຊຸດທີ່ໃສ່ເຂົ້າໄປ.

ເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນຫລັກ ໂຄງການໂດຍ Phetphathai jewelry ຮ້ານເພັດພະໄທ ຈິວເວີລີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *