ມື້ອື່ນແລ້ວ!ຮີບຊ່ວຍກັນໂຫວດ ໃຫ້ປ່າເຢັ້ງຊລໍ່ ໄປສູ່ຈັກກະວານ

ມາຮ່ວມເຊຍ ຮ່ວມສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ່ ໄປສູ່ຈັກກະວານ.

ຜ່ານໄປແລ້ວສຳລັບຮອບ preliminary ນ້ອງປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ່ ເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍ ແລະ ສະຫງ່າງາມທັງ 4 ຊຸດ ມີຊຸດແນະນຳ

ຕົວ,ຊຸດລອຍນໍ້າ,ຊຸດລາຕີ ແລະ ຊຸດປະຈຳຊາດ ລວມໄປເຖິງການແນະນຳຕົວຂອງນ້ອງເຮັດໃຫ້ຄົນລາວຂົນໜາວລຸກ

ໃນຄວາມຂັງຂອງຄຳວ່າ “ລາວ” ຕອນນີ້ຄະແນນຄວາມນິຍົມຂອງນ້ອງແມ່ນໄດ້ອັນດັບ1 ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມຢ່າລືມເຂົ້າ

ໄປໂຫວດໃຫ້ນ້ອງປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ່ ໄດ້ເຂົ້າຮອບເລິກໆສູ່ຈັກກະວານຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ໃນວັນເສົາທີ່14 ມັງກອນ 2023 ນີ້ຈ

ະແມ່ນຮອບ Finally ທີ່ຈະຕັດສິນວ່າໃຜຈະໄດ້ເປັນ Miss universe 2022

ມາຮ່ວມເຊຍ ສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ກັບ ປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ່ ນຳກັນ

ເພາະເຮົາຈະເຊຍໃຫ້ສຸດ ແລ້ວຢຸດທີ່ປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ່ Laos

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *