Lao News

ຍັງບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາຍາດພີ່ນ້ອງໄດ້

ຕົກນໍ້າສ້າງເສຍຊີວິດ.

ໃນວັນທີ 15/1/2023 ພົບເຫັນຄົນຕົກນ້ຳສ້າງ ເສຍຊີວິດທີ່ບ້ານນາທາມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ຍັງບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາຍາດພີ່ນ້ອງໄດ້.

ເຊິ່ງຄາດວ່າ ອາດຕົກມາໄດ້ໄລຍະຫນຶ່ງແລ້ວ ຈຶ່ງມີຄົນມາພົບເຫັນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button