ໃຜສົນໃຈສະໝັກເລີຍ…!! ຕ້ອງການຊ່າງຈອດ,ກຳມະກອນ ແລະ ພະນັກງານຂາຍຈຳນວນຫຼາຍ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ2.700.000- 9.500.000 ກີບ

ຕ້ອງການຊ່າງຈອດເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3.000.000-4.500.000ຕ້ອງການຄົນຂັບລົດ 2.700.000 + OTກຳມະກອນທົ່ວໄປ 2500.000+ OT.

..ຮັບສະໝັກພະນັກງານຂາຍ: 6 ຕຳແໜ່ງ 3.000.000-9.500.000ບັນຊີ 1 2.800.000-4.500.000

ພະນັກງານບໍລິຫານງານ ແລະ ຫ້ອງການ 2 ຕໍາແໜ່ງ / ຕ້ອງການ 4.500.000 ກີບ-8.000.000 ກີບ.ໂທ / WhatsApp: 020 52905291 020 58889088

https://www.facebook.com/laos.Steelຈິນກ່າງ- ສັງກະສີ ຈິນກ່າງສັງກະສີ ອາລູຊິ້ງ ເຫຼັກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *