Lao News

ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານຫຼາຍຕໍ່າແໜ່ງ

📌ບໍລິສັດ ຊູນເຈຍ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ📢📢ປະກາດຮັບສະໝັກ📢📢

1. ພະນັກງານບັນຊີ 04 ຕຳແໜ່ງ.

2. ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 02 ຕຳແໜ່ງ.

3. ພະນັກງານຂາຍໜ້າຮ້ານຊັ່ງຈຽງ 02 ຕຳແໜ່ງ.

4. ພະນັກງານສາງ 02 ຕຳແໜ່ງ👉

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່:☎️ເບີ: 020 7667 8282📍ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່: ບ້ານດົງນາໂຊກ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button